Заочные электронные конференции
Логин   Пароль  
Регистрация Забыли пароль?
 
     
Модель процесу оцінювання міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності на заліку
Козубцов І.М.


Для чтения PDF необходима программа Adobe Reader
GET ADOBE READER

УДК 377.127.6

І.М. Козубцов к.т.н., провідний науковий співробітник

Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний Інститут”

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності НА ЗАЛІКУ

Вищий навчальний заклад повинен гарантувати сформованість у випускника компетентності. В основі майбутньої освіти має стати формування у випускника міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності (МНПК). Оцінка адекватності наведена в роботі [1].

Процес осмислення діагностування сформованої компетентності на заліку представлено у вигляді структурної схеми (рис. 1). Розглянемо проведення заліку у акумулятивний формі.

Підрахунок залікової оцінки доцільно здійснювати за формулою обчислення середньозваженої оцінки (СЗО) міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності.

МНПК = САОМ1*k1+...+САОМj*kn

де САОM1 = (Х1+Х2+…+Хnb)/nb – середня арифметична оцінка за модуль; САОMj = (Х1+Х2+...+Хnv)/nv – середня арифметична оцінка за j-модуль; n – кількість оцінок за модуль;

k – коефіцієнт вагомості. Х=2...5 – кількісний показник засвоєння (ефективності навчання), k – коефіцієнт вагомості відповідей на залікові питання.

Коефіцієнти розраховуються так: де: Кd – загальне число кредитів навчальної дисципліни; Кm – число кредитів, з яких є модульний контроль.

Модель заліку забезпечує молодому педагогу осмислити процес діагностування сформованої МНПК з метою об’єктивності оцінювання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Козубцов І.М. Оцінка адекватності моделі змісту кандидатських іспитів [Електронний ресурс] // Научный электронный архив академии естествознания. – Режим доступу URL: http://www.econf.rae.ru/pdf/2011/12/795.pdf.

Библиографическая ссылка

Козубцов І.М. Модель процесу оцінювання міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності на заліку // Научный электронный архив.
URL: http://econf.rae.ru/article/6428 (дата обращения: 04.07.2020).Сертификат Получить сертификат